تاريخ : چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱

چرا به قانون نیاز داریم ؟

 

 

 

 

 

 

به تصاویر بالا با دقت نگاه کنید؛ حکومت چگونه هماهنگی لازم را در میان این مؤسسات و سازمان ها به وجود می آورد ؟!

حکومت برای هماهنگ کردن کارهای مختلف مؤسسات ، قوانینی را به وجود می آورد و به وسیله ی این قوانین ، روابط میان مؤسسات را تنظیم می کند.

به باید ها و نباید ها ی روزمره که به رفتار ما در زندگی جهت می دهد هنجار می گویند .

 

 

 

 

هنجارها به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتنداز :

1- هنجارهای دینی : این هنجارها بر اساس دستور ات دینی هستند ، مانند این که همه افراد جامعه اسلامی وظیفه دارند عفت عمومی را رعایت کنند و سلامت اخلاقی جامعه را تضمین نمایند . نماز خواندن ، روزه گرفتن و حفظ حجاب اسلامی یک هنجار دینی است .

 

 

 

 

2- هنجارهای اجتماعی : این هنجارها به تدریج در زندگی اجتماعی انسانها به وجود آمده و در جامعه تثبیت شده اند ، مانند این که اکثر اعضای جامعه ما سه وعده غذا در روز می خورند ، یک جور لباس می پوشند و...

 

3- هنجارهای حکوتی (قانون ) : حکومت از طریق مجلس قانونگذاری یا طریقه های دیگر ، باید ها و نباید هایی را تعیین می کنند و آنها را برای رعایت و اجرا به افراد جامعه و مؤسسات مختلف ابلاغ می نماید به این نوع هنجارها قانون  گفته می شود . مانند : قانون گذاران خدمت سربازی

 

 

در طول تاریخ در همه جوامع ، قوانینی وجود داشته است . جامعه بدون قانون مدت زیادی دوام نمی آورد و دیر یا زود از هم می پاشد . کارکردهای قانون عبارتند از :

1- هماهنگ ساختن مؤسسات

2- تنظیم رابطه بین مردم و مؤسسات مختلف

3- رسیدگی به درگیری و منازعات میان مردم و گروهها

4- دفاع از حقوق محرومان د رمقابل ستمگران و زور گویان

 

 

حضرت محمد (ص) فرمودند : وقتی در برادر خود سه صفت دیدی به او امیدوار باش :

حیا و امانت و راستی  و اگر این صفات را ندارد بدو امیدی نداشته باش .

حضرت محمد (ص) فرمودند :

برادر خود را یاری کن چه ستمگر باشد و چه ستم دیده ؛ اگر ستمگر است او را از ستم باز دار

و اگر ستم دیده است او را یاری کن
1- هنجار چیست؟ دو نمونه از هنجار های اجتماعی را نام ببرید؟

2- قانون را تعریف کنید؟

3- چند نمونه از قوانین و مقرراتی را که در مدرسه رعایت میکنید توضیح دهید؟

4- آیا انسان میتواند بدون قانون زندگی کند؟ چرا؟

5- حکومت به چه وسیله ای میان موسسات مختلف هماهنگی ایجاد میکند؟

6- کدام قانون میتواند انسان را به کمال و سعادت حقیقی برساند ؟ چرا؟


7- هماهنگی وظایف خاص افراد در مدرسه به چه صورت انجام میشود؟

8- هنجار چیست؟انواع آن را با مثال بنویسید؟

9- قانون چیست؟

10- حکومت برای هماهنگ کردن کار های مختلف موسسات چه کاری انجام میدهد؟

11- چند نمونه از صحنه های دلخراش در جامعه ای که هیچ قانونی بر آن حاکم نیست را بنویسید؟

12- چند نمونه از کارکرد های قانون علاوه بر هماهنگ کردن موسسات یک جامعه را بنویسید؟

13- چرا مردم از ابتدا برای رفتار های خود در جامعه مقررات را وضع کرده اند؟

.ارسال توسط مسئول IT

اسلایدر